Sunday, 28 November 2021
13 August 2021 Matrimonials

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੱਦ 5' 8" ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ' ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ...

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੱਦ 5' 8" ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ' ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ... - NZ Punjabi News

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਕੱਦ 5' 8" ,ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ' ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ।ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials