Tuesday, 26 October 2021
11 October 2021 New Zealand

ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੈਂਡਵਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ

ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੈਂਡਵਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਂਡਵਿਕ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 6000 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

90% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰੈਂਡਵਿਕ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ 67.2% ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 40.2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਓਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 'ਸ਼ੋਟ ਬਰੋ' ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੈਂਡਵਿਕ ਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਮਰਾਏ, ਅਰਬਨ ਨੈਬਰਜ਼ ਆਫ ਹੌਪ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials