Tuesday, 27 February 2024
14 February 2023 New Zealand

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਸੈਂਸਸ 2023 ਦੇ ਫਾਰਮ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਛਪਿਆ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਡ https://online.census.govt.nz ਇਸ ਲੰਿਕ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੱਮਸਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਰਮ 8,15,16 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਕਾਲਮ 8 - ਸਿੱਖ,
ਕਾਲਮ 15 - ਪੰਜਾਬੀ,
ਕਾਲਮ 16 - ਸਿੱਖ

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials