Tuesday, 27 February 2024
28 June 2023 New Zealand

ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਿਆ $33.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਤੂ

ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਿਆ $33.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਤੂ - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਲੋਟੋ ਐਨ ਜੈਡ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਟੋ ਪਾਵਰਬਾਲ ਦੇ ਜੈਕਪਾਟ ਦੀ ਜੈਤੂ ਟਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਦੇ ਫਰੇਸ਼ ਚੋਇਸ ਮੈਰੀਵੀਲੇ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਤੂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ $33.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੈਤੂ ਨੰਬਰ 33,31,15,5,4 ਅਤੇ 8 ਹੈ। ਬੋਨਸ ਬਾਲ 29 ਅਤੇ ਪਾਵਰਬਾਲ 10 ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜੈਤੂ 2023 ਦਾ ਪਾਵਰਬਾਲ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਜੈਤੂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖ੍ਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials