Friday, 22 September 2023
16 September 2023 New Zealand

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਰੈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਰੈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਲਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਇਨ ਫਲਾਈ ਆਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ।
ਫਲਾਈ ਇਨ ਫਲਾਈ ਆਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਮਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials