Wednesday, 29 November 2023
14 November 2023 New Zealand

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ !

ਬੱਚਕੇ ਰਹਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਾਡ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ! - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਮਰ ਵੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦੱਸਕੇ ਕਾਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੰਿਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials