Thursday, 22 February 2024
12 February 2024 New Zealand

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ - NZ Punjabi News

ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਆਕਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਈਜ਼ਟਰਨ, ਵੈਸਟਰਨ, ਸਦਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ADVERTISEMENT
NZ Punjabi News Matrimonials